raybet Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
ӣ  Ϻ    
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THPT TIỂU LA
TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại Ghi chú
1 Bùi Cao Vân Bí thư bcvan@edu.vn 0905.374.199
2 Vương Chí Sĩ Phó bí thư vcsi@edu.vn
3 Nguyễn Tấn Lượng Chi uỷ viên ntluong@edu.vn
4 Dương Thị Như Trang Chi uỷ viên dtntrang@edu.vn
5 Đinh Văn Tú Chi uỷ viên dvtu@edu.vn
6 Phan Thị Thanh Vân pttvan@edu.vn 0912777131
7 Lê Văn Hiền lvhien@edu.vn
8 Nguyễn Phúc Hường nphuong@edu.vn
9 Bùi Quốc Công bqcong@edu.vn 0977498158
10 Dương Thị Ngọc Hà dtnha@edu.vn
11 Châu Thị Hiền cthien@edu.vn
12 Thái Thị Thảo ttthao@edu.vn
13 Hồ Trần Thị Bảo Chuyên httbchuyen@edu.vn
14 Võ Thị Thúy Nga vttnga@edu.vn
15 Nguyễn Hữu Phúc nhphuc@edu.vn
16 Phan Thị Tình pttinh@edu.vn
17 Nguyễn Viết Trung nvtrung@edu.vn
18 Nguyễn Văn Phu nvphu@edu.vn
19 Trần Ngọc Nhô tnnho@edu.vn
20 Nguyễn Viết Quang nvquang@edu.vn
21 Phan Thị Lệ Mỹ ptmle@edu.vn
22 Phan Châu Niêm pcniem@edu.vn
23 Nguyễn Hồ Công Huy nhchuy@edu.vn
24 Phan Thanh Thịnh ptthinh@edu.vn