raybet Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
ӣ  ׻羺APP  ׻羺APP  
CÔNG KHAI ĐÔI NGŨ NHÂN VIÊN, GIÁO VIÊN, CB QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT TIỂU LA

Danh sách nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2022-2023

TT Họ tên giáo viên, CB QL Trình độ CM Chức vụ đảng Chức vụ chính quyền Đảng viên BCH Đoàn trường Tổ chuyên môn Ghi chú
1 Bùi Cao Vân Tiến sĩ Bí thư Hiệu trưởng Đảng viên Bí thư Đoàn Toán - Tin
2 Sở giáo dục Hiệu trưởng Toán - Tin
3 Nguyễn Tấn Lượng Thạc sĩ Chi uỷ viên Phó hiệu trưởng Đảng viên Toán - Tin
4 Nguyễn Viết Trung Đại học Phó hiệu trưởng Đảng viên Hóa - Sinh
5 Nguyễn Phúc Hường Đại học T trưởng CM Đảng viên Toán - Tin
6 Dương Thị Ngọc Hà Đại học T trưởng CM Đảng viên Ngữ Văn
7 Liên Thị Thu Đại học T trưởng CM Ngoại Ngữ
8 Đinh Văn Tú Thạc sĩ Chi uỷ viên T trưởng CM Đảng viên Lý - Công Nghệ
9 Nguyễn Văn Phu Thạc sĩ T trưởng CM Đảng viên Hóa - Sinh
10 Phan Thị May Đại học T trưởng CM Hóa - Sinh
11 Trương Thị Hương Đại học T trưởng CM Sử - Địa - Công Dân
12 Phan Châu Niêm Đại học T trưởng CM Đảng viên GDTC - QPAN
13 Phan Thanh Thịnh Đại học T trưởng CM Đảng viên Văn Phòng
14 Dương Hồng Hải Đại học Tổ phó CM Toán - Tin
15 Phan Văn Nghĩa Đại học Tổ phó CM Toán - Tin
16 Bùi Quốc Công Đại học Tổ phó CM Đảng viên Ngữ Văn
17 Lê Văn Đức Đại học Tổ phó CM Ngoại Ngữ
18 Hồ Thị Hoài Hương Đại học Tổ phó CM Lý - Công Nghệ
19 Huỳnh Văn Chung Đại học Tổ phó CM Sử - Địa - Công Dân
20 Hồ Xuân Sơn Đại học Tổ phó CM GDTC - QPAN
21 Vương Chí Sĩ Đại học Phó bì thư Đảng viên Bí thư Đoàn GDTC - QPAN
22 Nguyễn Thị Thanh Thạc sĩ Phó bì thư Đoàn Toán - Tin
23 Phan Thị Thủy Đại học Phó bì thư Đoàn Sử - Địa - Công Dân
24 Lê Thị Linh Đại học UV BCH Văn Phòng
25 Phan Thị Thanh Vân Đại học Đảng viên Toán - Tin
26 Lê Văn Hiền Đại học Đảng viên Toán - Tin
27 Dương Thị Như Trang Đại học Chi uỷ viên Đảng viên Toán - Tin
28 Nguyễn Xuân Tỉnh Đại học Toán - Tin
29 Đoàn Thị Phượng Đại học Toán - Tin
30 Trần Thị Ngọc Phượng Đại học Toán - Tin
31 Lê Hồng Sa Đại học Toán - Tin
32 Đỗ Thị Thuận Đại học Toán - Tin
33 Châu Thị Hiền Đại học Đảng viên Ngữ Văn
34 Thái Thị Thảo Đại học Đảng viên Ngữ Văn
35 Nguyễn Thị Xuân Đào Đại học Ngữ Văn
36 Trần Thị Phương Duyên Đại học Ngữ Văn
37 Phạm Thị Xuân Hiếu Đại học Ngữ Văn
38 Nguyễn Thị Kim Nguyệt Đại học Ngữ Văn
39 Nguyễn Thị Ngọc Phẩm Đại học Ngữ Văn
40 Phạm Thị Sen Đại học Ngữ Văn
41 Hồ Trần Thị Bảo Chuyên Đại học Đảng viên Ngoại Ngữ
42 Võ Thị Thúy Nga Đại học Đảng viên Ngoại Ngữ
43 Nguyễn Hữu Phúc Đại học Đảng viên Ngoại Ngữ
44 Phan Thị Tình Đại học Đảng viên Ngoại Ngữ
45 Cao Thị Cúc Đại học Ngoại Ngữ
46 Nguyễn Thị Dương Đại học Ngoại Ngữ
47 Ngô Thị Lành Đại học Ngoại Ngữ
48 Phạm Thị Bích Nga Đại học Ngoại Ngữ
49 Nguyễn Thị Toàn Đại học Ngoại Ngữ
50 Nguyễn Thị Vân Đại học Ngoại Ngữ
51 Mai Thị Trúc Hà Đại học Lý - Công Nghệ
52 Trương Minh Hà Đại học Lý - Công Nghệ
53 Hồ Thị Thu Thủy Đại học Lý - Công Nghệ
54 Nguyễn Thống Đại học Lý - Công Nghệ
55 Hoàng Thị Kim Thi Đại học Lý - Công Nghệ
56 Thái Ngọc Đối Đại học Hóa - Sinh
57 Nguyễn Thị Kim Nguyệt(H) Đại học Hóa - Sinh
58 Phan Thị Phụ Đại học Hóa - Sinh
59 Nguyễn Tiến Vinh Đại học Hóa - Sinh
60 Văn Thị Bé Đại học Hóa - Sinh
61 Đoàn Thị Kim Hoa Đại học Hóa - Sinh
62 Trương Thị Hồng Minh Đại học Hóa - Sinh
63 Trần Thị Thu Thảo Đại học Hóa - Sinh
64 Nguyễn Đức Hiền Đại học Hóa - Sinh
65 Trần Ngọc Nhô Đại học Đảng viên Sử - Địa - Công Dân
66 Nguyễn Viết Quang Đại học Đảng viên Sử - Địa - Công Dân
67 Nông Thị Oanh Đại học Sử - Địa - Công Dân
68 Nguyễn Thị Thanh Cúc Đại học Sử - Địa - Công Dân
69 Nguyễn Thị Thu Hà Đại học Sử - Địa - Công Dân
70 Nguyễn Thị Nga Đại học Sử - Địa - Công Dân
71 Phan Thị Lệ Mỹ Đại học Đảng viên GDTC - QPAN
72 Nguyễn Ngọc Đính Đại học GDTC - QPAN
73 Nguyễn Tuy Đại học GDTC - QPAN
74 Nguyễn Hồ Công Huy Đại học Đảng viên Văn Phòng
75 Nguyễn Thanh Tuấn THPT Văn Phòng
76 Trần Thị Bích Thảo Đại học Văn Phòng
77 Mai Thị Cẩm Lai THPT Văn Phòng
78 Lê Đức Nhã THPT Văn Phòng
79